แร่เกาะล้าน แร่ศักดิ์สิทธิ์ของคนบนเกาะล้าน

นอกจากชายหาดและที่บนพักเกาะล้านสวยๆ แล้ว เกาะล้านยังมีสิ่งที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่ง ก็คือแร่เกาะล้าน (โคตรเหล็กไหลงอก) ที่ชาวบ้านเล่าว่าชาวญี่ปุ่นได้ขุดเจาะแร่เกาะล้านไปเป็นจํานวน มาก และสร้างทางเรือเพื่อขนแร่กลับไปประเทศญี่ปุ่น จนทําให้ ภูเขาบางส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะล้านสึกกร่อนเป็นอันมาก โดยชาวบ้านที่นี่เชื่อว่าแร่ชนิดนี้ สามารถ ทําให้ผู้ที่ครอบครองรอดพ้นจากอุบัติเหตุ และอันตรายต่าง ๆ ได้

แร่เกาะล้าน

ตามตำราและความเชื่อของคนโบราณ แร่เกาะล้าน ถือว่าเป็นขี้เหล็กไหล ตระกูลหนึ่ง เป็นเหล็กไหลประเภทโคตรเหล็กไหลงอกซึ่งเป็นเหล็กไหลชนิดรองลงมาต่างจากเหล็กไหลน้ำหนึ่ง เช่น เหล็กไหลโกฏิปี ,เหล็กไหลเจ้าป่าและเหล็กไหลเพลิง ที่มีอิทธิฤทธิ์มาก และเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่ต้องใช้วิชาอาคมในการตัด ส่วนเหล็กไหลชั้นรอง เช่นแร่เกาะล้าน เหล็กไหลงอกนั้นเป็นโคตรเหล็กไหลที่มีลักษณะการงอกไปมาเหมือนเม็ดไข่ปลาสีดำมันปนเขียว รูปร่างแปลกตาบางชิ้นทอสีเป็นสีรุ้งน่าอัศจรรย์

มักพบตามเพดานถ้ำ บางครั้งฝังอยู่ในดินก็มี แม้ว่าจะเป็นเหล็กไหลชนิดรอง แต่ก็มีอานุภาพสูงเพราะเป็นของที่มีเทพยดารักษาโดยมากมักเป็นญาณของพระฤษีที่ทรงตบะแก่กล้าและมีเจ้าป่าเจ้าเขามากมาย รักษาอยู่ เหล็กไหลชนิดนี้เป็นธาตุกายสิทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะสามารถช่วยบรรเทาภัยพิบัติจากแม่ธาตุที่จะเกิดได้

จากคำบอกเล่าของชาวชุมชนเก่าแก่ของเกาะล้านได้เคยมีการนำแร่ชนิดนี้ไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว พบว่าแร่เกาะล้าน ก็คือ แร่แมงกานิส แต่มีความพิเศษอยู่ตรงที่เมื่อเราขุดขึ้นมาแล้ว โดยทั่วไปปริมาณของแร่จะไม่เพิ่มขึ้นเราเรียกว่า “แร่ตาย” แต่แร่ที่เกาะล้านนี้จะเป็น “แร่เป็น” คือคนที่แขวนบูชาแร่ก็จะงอกออกมาเรื่อย ๆ ส่วนพุทธปาฏิหารย์ที่พบเจอนั้น ก็จะมีแตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละคน บางคนก็แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย บางคนก็ทำมาค้าขึ้น ร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็มี

 

ปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์ที่ ชาวบ้านเรียกว่า “บ้านแร่” ตั้งอยู่ที่บ้านแร่เกาะล้าน รีสอร์ท อยู่ระหว่างทางไปหาดแสมเปิดแสดงให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมศึกษาประวัติความเป็นมา และชมแร่เกาะล้านฟรี เพื่อนๆ คนไหนสนใจอยากชมแร่หายากก็สามารถแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะคะ

Room Koh Larn ที่พักเกาะล้าน บรรยากาศสบายๆ ห้องพักขนาดใหญ่ ราคาถูก คลิก